Sanja Petek Mujačić: “Tvrtke koje u poslovanje ugrade kriterije održivosti postižu veću tržišnu vrijednost”

Zašto je izvještavanje o održivosti važno?

Vrijednost izvještavanja o održivosti je u tome što osigurava organizacijama da razmotre svoje utjecaje na pitanja održivosti i omogućuje im transparentnost u pogledu rizika i prilika s kojima se suočavaju. U današnjem svijetu nije dovoljno samo iznositi tvrdnje o održivosti. Sada organizacije moraju pružiti opipljive, vjerodostojne demonstracije svoje razine održivosti, slijedeći odgovarajuće smjernice za izvještavanje.
Green.hr kao pokretač najveće komunikacijske zelene platforme želi proaktivno djelovati i prema poslovnoj zajednici te provodi relevantno istraživanje među medijima, agencijama i kompanijama. Nastavno navedenom, pokrenuli smo GREENdex istraživanje, koje za cilj ima prikupiti relevantne informacije od aktera koje smo ovim projektom odlučili staviti u fokus, kako bismo definirali indikator zelene transformacije. Istraživanjem želimo dati odgovor na pitanje u kojoj mjeri poslovni subjekti provode održive politike i koliko svojim doprinosom služe kao primjeri pozitivne promjene.

Danas se tvrtke sve češće nalaze u središtu pozornosti zbog utjecaja koji generiraju na zajednice i njihove teritorije. Sve je i jača potražnji za većom transparentnošću u vezi s nefinancijskim izvješćivanjem koja dolazi od strane civilnog društva, regulatornih tijela, društveno odgovornih investitora, međunarodnih organizacija te također iz nacionalnih i međunarodnih zakona. Drugim riječima, zainteresirane strane pozivaju na transparentno objavljivanje informacija – odnosno ESG informacija o okolišu, društvu i upravljanju – unutar poslovanja.

Što se tiče poslovnog svijeta, ključno je brzo odgovoriti na ovu sve veću potražnju jer će uspjeh tvrtki uskoro sve više ovisiti o njihovoj sposobnosti da generiraju vrijednost, ograniče korištenje resursa i potrošnju energije, izbjegnu negativne utjecaje (npr. emisije ugljika) i maksimiziraju pozitivne učinke kao što su stvaranje radnih mjesta te visokokvalitetnih i održivih proizvoda i usluga. Ne radi se samo o boljoj tržišnoj konkurentnosti poduzeća, već o odgovornosti poduzeća, koja je danas važnija nego ikada. Stoga, za one tvrtke koje žele ići ukorak s rastućim zahtjevima i preferencijama svojih klijenata i dionika te su spremne u potpunosti se pridržavati novih propisa, vrijeme je da zasukaju rukave i urone u svijet nefinancijskog izvještavanja.

Hauska&Parnter prva je komunikacijsko savjetnička kuća koja je počela izvještavati o održivosti, još 2007. godine. Kako kažu iz H&P, oni smatraju da je održivo i odgovorno upravljanje poslovanjem važno, ne samo iz profesionalnih razloga nego zato što je to i njihovo osobno uvjerenje. Upravo iz tog razloga odlučili smo više o izvještajima o održivosti saznati od Sanje Petek Mujačić, direktorice i predsjednice Uprave konzultantske kuće Hauska&Partner za Hrvatsku. Otkrila nam je što točno predstavljaju izvješća održivosti, zašto su važna i kako Hauska&Partner daje svoj doprinos održivijoj budućnosti.

Možete li objasniti što je “održivost” kao koncept? Kako biste održivost objasnili nekome tko ne zna o čemu je riječ?

Održivi razvoj je pojam star više od 50 godina i nastao je kao odgovor na ubrzani gospodarski rast nakon Drugog svjetskog rata koji je imao snažan utjecaj na prirodni okoliš i društvena kretanja. Najjednostavnija njegova definicija je poznata, to je definicija Brundtland komisije iz 1987. koja kaže da održivi razvoj ispunjava potrebe sadašnjice bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Prema tome, održivi razvoj počiva na načelima odgovornosti u korištenju okolišnih resursa te zadovoljavanju ekonomskih i društvenih potreba ljudi.

Danas je održivi razvoj prije svega koncept suradnje, koji se ogleda, primjerice, u Ciljevima održivog razvoja UN-a do 2030. Sve članice UN-a potpisnice ovog sporazuma obvezale su se raditi na stvaranju boljeg svijeta okončanjem gladi i siromaštva, borbom protiv nejednakosti i rješavanjem uzroka i izazova klimatskih promjena. Potpisnice ovog sporazuma jesu države, no na poslovnom sektoru je također velika odgovornost u doprinosu ostvarenju ovih ciljeva s obzirom na utjecaj koji globalno gospodarstvo ima na sve aspekte okoliša i života ljudi.

Što motivira tvrtke da održivost integriraju u svoje poslovanje?

Motivi mogu biti različiti i raznoliki: zahtjevi dionika poput ulagača ili kupaca, razumijevanje da ovaj pristup podrazumijeva bolje upravljanje rizicima koji nisu samo tržišni ili financijski (otpornost organizacije), inovacije, razvoj proizvoda i konkurentska prednost, pa i povećana financijska vrijednost kompanije. Brojna istraživanja pokazuju da tvrtke koje u svoje poslovanje ugrade kriterije održivosti postižu veću tržišnu vrijednost od onih koje to ne čine.

Što je izvještavanje o održivosti? Zašto se ono radi?

Izvještaji o održivosti su prije svega upravljački alat. Za razliku od financijskih izvještaja, oni ne daju samo pogled unatrag o postignutim rezultatima, nego uključuju i način na koji se upravlja utjecajima na društvo i okoliš, a onda i ciljeve koje kompanija želi postići.
Izvještaji se rade zato da se dionicima koji su zainteresirani za poslovanje kompanija da informacija o tome kako one upravljaju svojim utjecajima na društvo, okoliš i gospodarstvo koji proizlaze iz njihovog osnovnog poslovanja.

Što se tiče aktivnosti, što izvješće o održivosti uključuje? Kako se ono radi?

Postoje brojne metodologije za izradu ovakvih izvještaja, a najkorišteniji su Standardi Globalne inicijative za izvještavanje (GRI). No, u EU je u pripremi i europski izvještajni standard koji će biti obvezan za sve kompanije u Europskoj uniji. Od kompanija se očekuje da izvijeste o tome kako procjenjuju svoje pozitivne i negativne utjecaje na okoliš i društvo, kako upravljaju identificiranim utjecajima te kako mjere uspješnost upravljanja. Budući standardi idu korak dalje i od kompanija očekuju da opišu svoje strategije upravljanja tim utjecajima, uključujući ciljeve, aktivnosti, ishode i pokazatelje uspješnosti.

Koliko dugo agencija Hauska & Partner radi izvješća o održivosti? Kako su se razvijala tijekom godina?

Vlastite izvještaje o održivosti počeli smo objavljivati 2007. i od tada ih redovno objavljujemo. Nekako smo u to vrijeme počeli raditi na izvještavanju i s onim kompanijama koje su izvještavanje vidjele kao priliku da svoje društveno odgovorne prakse prikažu na jednom mjestu. U posljednjih desetak godina izvještaja je sve više, a naročito nakon 2017. kad su brojni veliki sustavi u Hrvatskoj postali obveznici izvještavanja prema Direktivi o nefinancijskom izvještavanju koja je prenesena u Zakon o računovodstvu.

Što se tiče samih izvještaja, u njima se više ne očekuje da se govori samo o pozitivnim kompanijskim praksama u društvu i prirodnom okolišu. Sada je naglasak na prikazivanju koje stvarne i potencijalne negativne utjecaje svog poslovanja na okoliš i društvo one prepoznaju i kako njima upravljaju. To se može odnositi na sve od emisija stakleničkih plinova, korištenja energije i upravljanja otpadom do načinima na koje ispituju stanje ljudskih prava ne samo u svojim organizacijama, nego i duž svog vrijednosnog lanca, primjerice kod svojih dobavljača i partnera. Rezime ovih 15-ak godina rada na temama održivosti je 50-ak izvještaja za ambiciozne klijente iz raznih industrija.

Zašto ste već 2007. godine odlučili izvještavati o održivosti? Kakve su tada bile reakcije na takvo izvješće?

Za nas izvještavanje i dalje nije zakonska obveza jer smo mi mikrokompanija, no to nas ne sprječava da otvoreno govorimo o tome kako mi upravljamo svojim utjecajima. Svakako je u to doba bilo neobično da jedna mala kompanija objavljuje takav dokument, no mi smatramo da je to naša obveza. Walk the talk princip – ako savjetujemo klijente u tome kako da budu transparentniji u svom upravljanju i utjecajima, onda i mi moramo javno govoriti o tome kako mi upravljamo svojim poslovanjem. Dobivamo dobre povratne informacije, naročito od mladih ljudi koji se sada sve više obrazuju i zanimaju za ovo područje.

Koliko je društveno odgovorno poslovanje bitno u poboljšanju imidža tvrtke?

Izvještavanje i jest krenulo s namjerom da pokaže dobre prakse kompanija, no danas je ipak sazrjelo razumijevanje, naročito pod pritiskom investitora, da izvještaji o održivosti moraju dati bitne informacije o stabilnosti, otpornosti i odgovornosti poslovanja nekog sustava. No jedno vuče drugo pa bismo mogli reći da autentično i istinito komuniciranje o odgovornom poslovanju svakako doprinosi i (dobroj) reputaciji organizacije.

Na koji način izvještavanje o održivosti doprinosi transparentnost poduzeća prema dionicima? Što su pokazatelji transparentnosti u izvješću održivosti?

Ako je izvještaj napravljen tako da uravnoteženo prikaže područja u kojima tvrtka ima pozitivan učinak, kao i ona u kojoj joj je potreban napredak, pa onda i ako prikaže njenu strategiju napretka s pokazateljima održivosti, onda je izvještaj o održivosti itekako dobar izvor podataka za svakog zainteresiranog dionika. Inače, jedan od ključnih elemenata izrade ovakvih izvještaja jest uključenje dionika, odnosno ispitivanje mišljenja o tome koja su pitanja i utjecaji ključni, odnosno materijalni za kompaniju. Ako je taj proces napravljen temeljito, izvještaj će pokazati ne samo što tvrtka smatra da je važno za njeno poslovanje kad je riječ o utjecajima na društvo i okoliš, nego i mišljenja dionika o tome.

Materijalna pitanja se razlikuju od kompanije do kompanije i ovise o njenoj djelatnosti, veličini, lokacijama na kojima posluje, broju ljudi koji zapošljava itd. Primjerice, za jednu ICT kompaniju ili banku materijalna tema u društvenom aspektu može biti način na koji upravlja sigurnošću podataka, dok za neke druge djelatnosti to možda neće biti bitna tema. Isto tako, ovisno o tome koliko vode crpe i ispuštaju u svom poslovanju, kompanije će zaključiti je li upravljanje vodama za njih materijalna tema u okolišnom aspektu.

Možete li nam navesti glavne koristi koje društva mogu ostvariti od ulaganja u održivi razvoj i izvještavanja o istom?

Prilike i koristi mogu biti brojne. Na primjer, uzimanje u obzir rizika održivosti u procjenama poslovnih rizika ojačava otpornost i prilagodljivost organizacija. Važan je aspekt i privlačenje te zadržavanje zaposlenika, kojima danas motivacija za rad u nekoj organizaciji ne staje više na financijskoj kompenzaciji. Zaposlenici žele znati ne samo posluje li kompanija odgovorno, nego i koja je njena svrha. Također, u brojnim industrijama sagledavanje aspekata održivosti dovodi do inovacija i razvoja novih proizvoda, što im omogućuje konkurentsku prednost.

Na koje sve načine agencija Hauska & Partner njeguje održivost u svom svakodnevnom poslu?

U posljednjih nekoliko godina fokusiramo svoje izvještaje na tri teme: rezultate, ljude i partnerstva (performance, people, partnerships) i na taj način izvještavamo o svojoj poslovnoj strategiji koja integrira aspekte održivosti. U društvenom segmentu najveći utjecaji nam leže u stvaranju poticajnih radnih mjesta te na jačanje partnerstava u kojima imamo priliku educirati i informirati javnost o konceptu održivosti i koristima koji on donosi. Kad je riječ o okolišu, pošto smo mala tvrtka, smatramo da je naš najveći utjecaj ovdje posredan, tj. da se odnosi na savjetovanje koje pružamo velikim kompanijama u upravljanju njihovim okolišnim utjecajima.

Partneri projekta GREENdex su Energia Naturalis i Europski parlament.

PHOTOS BY: Hauska&Partner; FreePik / Sva prava pridržana

Vezani članci

Naša web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo. Informacije o kolačićima koje koristimo možete pronaći u našim Pravilima privatnosti.