Ravnopravni u borbi protiv klimatskih promjena

GREEN_300_listici_sredina

Problemi koji nas sve pogađaju

Među najhitnijim i najsloženijim izazovima na svijetu, klimatske promjene nisu rodno neutralne. Naime, učinka klimatskih promjene u različitim društvima različito utječe na žene i muškarce.

Povodom opće rasprave na 66. zasjedanju Generalne skupštine održanog u rujnu 2011. godine, glavni tajnik Ujedinjenih naroda BAN KI-MOON istaknuo je u svom izvještaju “Mi narodi” ključnu ulogu rodne ravnopravnosti kao pokretača razvojnog napretka, prepoznajući da potencijal žena nije u potpunosti ostvaren, između ostalog, zbog trajnih socijalnih, ekonomskih i političkih nejednakosti.
Nejednakosti spolova i dalje su duboko ukorijenjene u svakom društvu. Žene pate od nedostatka pristupa dostojanstvenom radu i suočavaju se s profesionalnom segregacijom i razlikama u plaćama. U mnogim su situacijama uskraćeni za pristup osnovnom obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti te su žrtve nasilja i diskriminacije. Nedovoljno su zastupljene u političkim i ekonomskim procesima donošenja odluka. S ciljem boljeg rješavanja ovih izazova i identificiranja jednog prepoznatog pokretača koji će voditi i koordinirati aktivnosti UN-a po pitanjima rodne ravnopravnosti, UN Women osnovana je 2010. godine.
UN Women radi na uklanjanju diskriminacije žena i djevojaka, osnaživanju žena i postizanju jednakosti između žena i muškaraca kao partnera i korisnica razvoja, ljudskih prava, humanitarnog djelovanja i mira i sigurnosti. Vitalna uloga žena i potreba za njihovim punim i ravnopravnim sudjelovanjem i vodstvom u svim područjima održivog razvoja potvrđena je u UN-ovom dokumentu “Budućnosti koju želimo”.

Učinak klimatskih promjena u različitim društvima različito utječe na žene i muškarce. Žene su često odgovorne za prikupljanje i proizvodnju hrane, skupljanje vode i opskrbu energijom za grijanje i kuhanje. Klimatskim promjenama ti su zadaci sve teži. Ekstremni vremenski događaji poput suše i poplave imaju veći utjecaj na siromašne i najugroženije – čak 70% siromašnih u svijetu su žene. Iako su žene nesrazmjerno pogođene klimatskim promjenama, one igraju presudnu ulogu u prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena. Žene imaju znanje i razumijevanje onoga što je potrebno kako bi se prilagodile promjenjivim uvjetima okoliša i došle do praktičnih rješenja. Ali njihovo znanje je i dalje uglavnom neiskorišteni resurs. Ograničena zemljišna prava, nedostatak pristupa financijskim resursima, obrazovanju i tehnologiji te ograničen pristup sferama političkog odlučivanja često ih sprječavaju da igraju punu ulogu u suočavanju s klimatskim promjenama i drugim izazovima u okolišu.


Oslobađanje znanja i sposobnosti žena predstavlja važnu priliku za stvaranje učinkovitih rješenja za klimatske promjene u korist sviju. Osnaživanje žena i unapređivanje ravnopravnosti spolova može donijeti rezultate u različitim sektorima, uključujući hranu i ekonomsku sigurnost te zdravlje. To također može dovesti do ekološki prihvatljivijih odluka u kućanstvima i na nacionalnoj razini.
Na nacionalnoj i lokalnoj razini, važni koraci naprijed uključuju oblikovanje i planiranje politika, programa i projekata, kao i financiranje, provedbu te praćenje i ocjenu. Konkretno, ulaganje u participativne, multi-dioničke i multisektorske akcijske planove za klimatske promjene može pomoći zemljama da razviju sveobuhvatnu akciju koja integrira rodnu ravnopravnost i nadovezuje se na jedinstveno znanje i perspektive žena.
Važno je osigurati jednak prostor i resurse da žene i muškarci sudjeluju u donošenju odluka i djelovanju na klimatskim promjenama na svim razinama. Klimatske financije trebale bi biti dostupne i muškarcima i ženama i osmišljene tako da stvaraju uzajamne koristi, a ne da pogoršavaju obrasce nepravde.

Jačanje klimatskog djelovanja promicanjem ravnopravnosti spolova

• Žene i muškarci različito proživljavaju klimatske promjene, jer rodne nejednakosti traju diljem svijeta, što utječe na sposobnost pojedinaca i zajednica da se prilagode.
• Prepoznavanje važnog doprinosa žena kao donositeljica odluka, dionica, odgajateljica, njegovateljica i stručnjakinja u svim sektorima i na svim razinama može dovesti do uspješnih, dugoročnih rješenja za klimatske promjene.
• Pokazalo se da žene vode put pravednijim i održivijim rješenjima klimatskih promjena. U svim su sektorima ženske inovacije i stručnost transformirali živote i sredstva za život te povećali klimatsku otpornost i ukupnu dobrobit.
• Globalni pregovori sve su više odražavali rastuće razumijevanje rodnih pitanja u donošenju klimatskih odluka tijekom posljednjih osam godina.

Sudjelovanje žena na političkoj razini rezultiralo je većom reakcijom na potrebe građana, često povećavajući suradnju preko stranačkih i etničkih linija i pružajući održiviji mir. Na lokalnoj razini, uključivanje žena na razini vodstva dovelo je do poboljšanih rezultata projekata i politika povezanih s klimom. Suprotno tome, ako se politike ili projekti provode bez značajnog sudjelovanja žena, to može povećati postojeće nejednakosti i smanjiti učinkovitost. Ravnopravnost je neophodna za ekonomski prosperitet. Društva koja žene i muškarce cijene jednako, sigurnija su i zdravija. U konačnici, jednakost spolova je ljudsko pravo.

Izvor: https://www.iucn.org/

PHOTOS BY: Unsplash / Sva prava pridržana

Vezani članci

Naša web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo. Informacije o kolačićima koje koristimo možete pronaći u našim Pravilima privatnosti.