Ideja je bila staru bačvu vratiti u život na način da ju prenamjenim u nešto drugo…